Skip to navigation Skip to main content

Vzdělávání zaměstnanců

Společnost TOUAX s.r.o., realizuje projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců v rámci OP Zaměstnanost. 


Základní údaje o projektu: 

 • Poskytovatel dotace: MPSV ČR
 • Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců
 • Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 
 • Doba trvání: březen 2017 až únor 2019
 • Název projektu: Touax - firemní vzdělávání
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004208

Jaký problém projekt řeší:

 • Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společností TOUAX, s.r.o. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb.
 • Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu:

 • Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
 • Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 319
 • Počet účastníků (nebagatelní podpora): 319
 • Počet účastníků 54+: 32
 • Kontakty
 • Online poptávka