Skip to navigation Skip to main content

Touax je držitelem označení kvality CE

Touax je držitelem označení kvality CE


Označení CE je klíčovým dokladem o shodě výrobku s legislativou EU. Spotřebiteli dokládá, že daný výrobek splňuje legislativní požadavky (například bezpečnost, ochranu zdraví, technické parametry atd.), aby mohl být prodáván v zemích Evropského hospodářského prostoru nebo, je-li to vyžadováno směrnicemi, byl výrobek přezkoušen notifikovaným orgánem odpovědným za hodnocení shody. Jsou-li moduly používány jako stavební výrobek (například jako součást budovy), pak musejí být označeny značkou CE. CE vám dá jistotu kvality a bezpečnosti dle norem EU. Vyžadujte ji po svých dodavatelích!

Image: 
  • Kontakty
  • Online poptávka