Skip to navigation Skip to main content

Touax drží pozici lídra domácího trhu

Touax drží pozici lídra domácího trhu, plánuje zvýšení vývozních aktivit


Praha, 9. 7. 2014 – Celkové tržby společnosti Touax s.r.o., přesáhly v loňském roce 400 milionů Kč. Touax si i nadále drží pozici lídra trhu prodeje modulů v regionu Československa a současně jedničky v segmentu modulových školek. Signálem oživení trhu v letošním roce jsou získané zakázky na realizaci 5 modulových školských zařízení, které společnost avizovala ke konci června. Budoucí růst domácího odbytu modulových staveb by mohl podpořit vládou oznámený dotační program Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

„V roce 2014 chceme dále rozvíjet pozici jedničky v prodeji modulů v ČR a SR a celkově posílit pozici Touaxu na středoevropském trhu. Předpovídáme růst domácího trhu, zejména díky výstavbě modulových školských zařízení, kterých je obrovský nedostatek,“ uvedl Jan Petr, marketingový ředitel společnosti.

Je patrné, že problematika nedostatečné kapacity zejména předškolních zařízení patří mezi vládní priority. Svědčí o tom zmiňovaný dotační program vlády, jehož fond bude naplněn jak penězi ze státního rozpočtu, v letech 2014-2021 se počítá s částkou 1,5 miliardy korun, tak penězi z fondů EU - v letech 2015-2023 se bude jednat o 12 miliard korun. Svoji roli jistě sehraje také schválený návrh zákona podporující vznik dětských skupin.

„Velmi vítáme vládou nedávno oznámený dotační program na podporu výstavby školek. Za poslední tři roky vzniklo v Česku pouze průměrně dvanáct modulových školek s celkovou kapacitou kolem šesti set míst. Odhadovaná chybějící kapacita je přibližně šedesát tisíc dětí, což je přibližně dvanáct set nových objektů pro padesát dětí. Aby takový skok poptávky tuzemští výrobci modulů zvládli pokrýt, museli by hned zastavit vývoz a nedělat nic jiného. Jistě, program nepočítá jen s modulovou technologií výstavby, ale i při rozložení podpory financování výstavby na 5 let by to pro celý náš segment byla obrovská výzva. Odhadujeme, že se stávající kapacitou jsme ročně schopni postavit maximálně třicet větších školek o celkové kapacitě 3000 míst. Zásadní tedy bude nastavení dotačního programu, zejména délky jeho trvání. Žádný z domácích výrobců nebude schopen a ochoten investovat do skokového zvýšení výroby kvůli krátkodobému nárůstu poptávky,“ pokračuje Petr. Přesto by se dotační program mohl stát výrazným motorem pro domácí odbyt trhu modulových staveb a jejich výrobce.

Poslanci podpořili vznik dětských skupin

Společnost Touax již v první polovině letošního roku zaznamenala zvýšenou poptávku v oblasti výstavby mateřských škol. V současné době realizuje 5 nových školských zařízení, jedním z nich je i firemní mateřská škola pro Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích s kapacitou 24 míst, která je řešena formou dětské skupiny. Právě návrhu zákona o dětských skupinách, který stanovuje podmínky pro oblast služeb hlídání a péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, dala Poslanecká sněmovna zelenou koncem června. Vychází tak vstříc nejen rodičům, jejichž děti se nedostanou do běžné školky, ale také výrazně zjednodušuje podmínky zřizovatelům. O dětské skupiny je zájem i mezi firmami, podle průzkumu společnosti Deloitte* by péči o děti svých zaměstnanců v dětských skupinách podporovalo na 70 % oslovených společností.

S Budget Line na nové trhy

Co se exportu týče, nově se moduly společnosti Touax objevily v loňském roce v Rumunsku, Bělorusku a Rusku. Letošek slibuje rozšíření vývozních aktivit na nové trhy Střední a Jižní Ameriky, např. Panamy, Kolumbie nebo Brazílie. S ohledem na měnící se požadavky zejména zahraničního trhu rozšířila společnost Touax produktové portfolio o další, v pořadí již pátou řadu s názvem Budget. Jedná se o nízkonákladové moduly kompletně rozložitelné do sady dílů, podobně jako výrobky IKEA, které byly vyvinuty zejména pro export na rozvíjející se trhy Jižní Ameriky, Blízkého východu, Afriky a Ruska. Hlavními přednostmi jsou maximální snížení přepravních nákladů (modul se rozloží na díly a naloží do námořního kontejneru) a snadné sestavení podle návodu s pouhým využitím lidské síly, což je velká výhoda v regionech s nekvalifikovanou pracovní silou a nedostatkem strojů a mechanizace, která se k montáži modulů a objektů běžně používá.

* Zdroj: ČT24, 26. 3. 2014

  • Kontakty
  • Online poptávka