Skip to navigation Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Společnost Touax vytvořila své internetové stránky pro osobní informaci svých stávajících i potenciálních zákazníků. Bez předchozího souhlasu společnosti Touax není povoleno jakékoli, byť částečné komerční využití zobrazených údajů.

Duševní vlastnictví

Úprava a obsah těchto internetových stránek společně tvoří dílo chráněné zákonem v souvislosti s duševním vlastnictvím společnosti Touax. Všechny komponenty těchto internetových stránek a zejména: název domény, fotografie, loga, nákresy, firemní úprava a grafika, text, statistické výsledky, akreditační systém, výslovně vytvořené aplikace a jejich zdroje, všechny informace jakéhokoli typu a jakémkoli stávajícím či budoucím formátu, statické nebo dynamické HTML stránky, grafické soubory, zvuky atd. jsou výlučným majetkem společnosti Touax nebo jí byly postoupeny licencí. Jakákoli reprodukce, vyobrazení, úprava nebo překlad jednotlivých prvků stránek nebo jejich části, přenos na jiné internetové stránky nebo začlenění celých stránek nebo jejich části do internetových stránek třetí strany a komerční nebo částečné komerční provozování údajů v nich uvedených jsou podle těchto podmínek zakázány a představují podvod. Loga a ochranné známky nebo známky služeb, na něž odkazují tyto internetové stránky, jsou zapsané. Nic na těchto stránkách proto nelze vykládat jako převod, licenci nebo povolení k jakémukoli užívání značek a/nebo patentů ve vlastnictví společnosti Touax nebo jakékoli jiné zúčastněné třetí strany.

Odkazy na jiné internetové stránky

Představují službu poskytovanou návštěvníkům těchto internetových stránek. Nepodléhají nutně zásadám, které uplatňuje společnost Touax v oblasti důvěrnosti dat na internetových stránkách, které jí náležejí. Společnost Touax proto nelze považovat za sponzora těchto internetových stránek třetích stran ani nemůže přijmout jakoukoli odpovědnost za údaje, které se na nich mohou objevit.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost Touax vynakládá veškeré úsilí na pravidelnou aktualizaci informací, které se objevují na těchto internetových stránkách, a snaží se odkazovat pouze na internetové stránky, které splňují platné předpisy. Společnost Touax však nemůže zaručit přesnost a vyčerpávající povahu informací poskytnutých na těchto internetových stránkách a nemá vliv na obsah stránek, na něž odkazuje. Společnost Touax proto vyjma závažného podvodného jednání nebo nedbalosti výlučně zaviněných společností Touax a prokázaných nárokující stranou nenese jakoukoli odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody (včetně zejména ztráty dat/programů, ztráty softwaru, přerušení činnosti atd.) plynoucí z přístupu na její internetové stránky anebo jejich použití vzniklé jejich návštěvníkovi. Společnost Touax stejně tak nemůže přijmout odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, na něž její internetové stránky odkazují hypertextovými odkazy, nebo za obsah článků třetích stran zveřejněných online, které jsou závazné pouze pro jejich autory. Informace obsažené na těchto internetových stránkách nejsou pro společnost Touax smluvně závazné.

Osobní údaje

Osobní údaje získané v rámci přihlašovacích formulářů (příjmení, křestní jméno (jména), e-mail atd.) jsou nezbytné pro vyřizování vašich žádostí o informace, zasílání bulletinů (elektronický informační zpravodaj), tiskových zpráv a informací o akcích. Jsou určeny společnosti Touax a jejím dceřiným společnostem k informativním účelům. Tyto údaje jsou důvěrné a uchovává je společnost Touax. Společnost Touax se zavazuje, že jakékoli shromážděné údaje nepoužije ani částečně k jakýmkoli komerčním účelům, aniž by vás o této skutečnosti nejprve informovala. Tyto informace jsou důvěrné a uchovává je společnost Touax. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů máte právo přístupu a opravy jakýchkoli údajů, které se vás týkají, spojíte-li se s námi (viz Kontakty) nebo na následující poštovní adrese: TOUAX s.r.o., Corso IIa, Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8.

Cookies
Navštívíte-li naše internetové stránky, na vašem počítači se instaluje cookie. Cookie je malé množství dat, které vašemu prohlížeči posílá webový server a jež jsou uložena na pevný disk vašeho počítače. Obecně nám umožňuje zaznamenávat informace spojené s prohlížením našich internetových stránek na vašem počítači (stránky, které otevíráte, datum a čas jejich otevření atd.), abychom je mohli vyhodnotit při vašich dalších návštěvách. Ukládání cookies můžete samozřejmě zabránit podle pokynů uživatelské příručky ke svému prohlížeči. Cookies můžete také kdykoli eliminovat jednotlivě podle uživatelské příručky ke svému počítači.

 

  • Kontakty
  • Online poptávka