Skip to navigation Skip to main content

Modulové stavby Touax pomáhají řešit nedostatek kanceláří i ubytovacího zázemí v automobilovém průmyslu

Modulové stavby Touax pomáhají řešit nedostatek kanceláří i ubytovacího zázemí v automobilovém průmyslu


Praha, 15. 5. 2017 – Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu v České republice nadále roste. Vyplývá to z dat Sdružení automobilového průmyslu za rok 2016, která odkazují k 4,5% meziročnímu nárůstu oproti roku 2015. Celkově tak odvětví v tuzemsku zaměstnává více než 118 000 lidí a po připočtení zaměstnanců dalších subdodavatelů se číslo šplhá až k 400 000. To řadí ČR v rámci Evropy na druhé místo hned po Německu. Čím dál více firem proto řeší otázku dostatečně kvalitního pracovního zázemí pro své zaměstnance. Patří mezi ně i firma ENGEL Kaplice, která potřebovala vytvořit dodatečné kanceláře pro své administrativní pracovníky. Rychlé a efektivní řešení nalezla v modulových objektech od společnosti Touax.

Pro výstavbu modulovou technologií od společnosti Touax se jihočeský výrobce vstřikovacích systémů ENGEL Kaplice rozhodl z důvodu rostoucího počtu nových zaměstnanců. S postupným rozšiřováním jednotlivých oddělení neměl pro své pracovníky dostatek vhodných prostor, v důsledku čehož musel přeměnit původní zasedací místnosti v provizorní kanceláře. Modulová výstavba umožnila firmě ENGEL velmi rychle nalézt flexibilní řešení na míru s úměrnými náklady na pořízení a budoucí provoz budov.

Výstavba započala na jaře minulého roku a proběhla ve třech fázích, během nichž bylo postupně rozšiřováno administrativní zázemí společnosti o nové kanceláře v rámci tří na sobě nezávislých modulových objektů ve firemních barvách. Stavba jednotlivých budov byla velmi rychlá: realizace každé z nich trvala pouhých 7 dní. Cílem první etapy bylo vytvořit přechodné pracoviště do doby, než bude dostavěna nová administrativní budova společnosti. Na ploše 120 m2 tak vyrostla stavba tvořená osmi moduly produktové řady Standard, kterou si firma pronajala na dva roky.

Druhá fáze výstavby na konci roku 2016 se zaměřila na vybudování dalších dvou objektů o výměře 105 m2 a 75 m2. Tyto jednopodlažní sestavy řady Standard, umístěné nedaleko skladovacích hal, jsou tvořeny sedmi, resp. pěti moduly a poskytují administrativní prostory včetně kanceláře s prosklenou příčkou pro vedoucí pracovníky. Ty doplňuje nezbytné sociální zázemí s vlastní jímkou, bez nutnosti narušení místní komunikace napojením na odpadní síť. Kvůli další expanzi, spojené s nárůstem počtu zaměstnanců a s nepostačující kapacitou rozšířené administrativní budovy, musela firma ENGEL v lednu letošního roku znovu řešit nedostatek prostor. Rozhodla se pro navýšení původního jednopodlažního objektu první fáze na dvoupodlažní s vnější schodišťovou věží, propojující obě patra.

„Modulové stavby Touax jsou vhodným a rychlým řešením v situacích, kdy se firmy a jiné subjekty potýkají s nedostatkem administrativních, ubytovacích či průmyslových prostor a potřebují kvalitní řešení v krátkém čase. Vedle rychlosti výstavby je výhodou i možnost variabilně měnit dispozice, či pomocí modulů dodatečně rozšířit daný objekt o další plochy, jako v případě kancelářské budovy ENGEL Kaplice. Lze se tak flexibilně přizpůsobovat měnící se situaci na trhu a aktuálním požadavkům,“ uvádí marketingový a exportní ředitel společnosti Touax Jan Petr.

ENGEL Kaplice není jediným zaměstnavatelem, který řeší prostory pro rostoucí počet nově příchozích pracovníků. V mladoboleslavském regionu – centru českého automobilového průmyslu – se řada výrobců a subdodavatelů potýká s otázkou, jak zaměstnancům zajistit ubytování. Příkladem rychlého, flexibilního a cenově přijatelného řešení může být rovněž modulová technologie od společnosti Touax. Díky ní mohl poskytovatel krátkodobého a dlouhodobého ubytování LIBERTY MB rychle reagovat na zvýšenou poptávku. Za pouhé tři měsíce vzniklo 33 dvoulůžkových pokojů se sociálním zázemím a restaurací o celkové podlahové ploše 1 195 m² - ve vysoké kvalitě produktové řady Performance v energeticky šetrném standardu. Navíc, bude-li v budoucnu třeba, nabízí modulové řešení možnost snadného rozšíření nebo změny dispozic objektu.

Fotografie realizace administrativní objekty spol. Engel Kaplice ZDE

Fotografie realizace ubytovny Liberty MB, Mladá Boleslav ZDE

  • Kontakty
  • Online poptávka