Skip to navigation Skip to main content

Kvalifikovaní zaměstnanci v Česku

Kvalifikovaní zaměstnanci v Česku: podle zkušeností Touaxu naráží tuzemský pracovní trh na své limity


Praha, 16. června 2016 – Nynější strmý růst poptávky po modulových stavbách, umožňujících evropským zemím rychle, flexibilně a úsporně zajistit ubytování pro migranty, vyvolává u výrobců modulů potřebu rozšiřovat výrobní kapacity a nabírat nové zaměstnance. Zdá se však, že v Česku již pracovní trh s kvalifikovanými dělníky naráží na své limity. Podle zkušeností výrobce modulových staveb Touax, jednoho z největších zaměstnavatelů v okrese Jeseník, je na tuzemském trhu i přes zázemí renomované a dynamicky rostoucí firmy obtížné získat dostatek erudovaných pracovníků.

Touax se svým výrobním závodem v Supíkovicích patří k největším zaměstnavatelům v okrese Jeseník (Olomoucký kraj). V souvislosti s růstem poptávky po modulových stavbách zvýšila společnost počet svých zaměstnanců z 230 na aktuálních více než 400. V současné době je kapacita výrobního závodu především v souvislosti s dodávkami modulových staveb pro ubytování migrantů v Německu (v Mnichově, Hamburku a dalších městech) vytížena až do konce září letošního roku. „Lidé v Česku dnes často příliv uprchlíků vnímají negativně. Pro tuzemský trh má však i pozitivní dopady: řadu firem totiž může nastartovat nejen k investicím do výroby, ale také do zaměstnanců a do zlepšování podmínek pro jejich práci,“ říká Jan Petr, marketingový ředitel společnosti Touax. „Díky vlastním modulům jsme mohli stávající prostory ve výrobním závodě v Supíkovicích rozšířit velmi rychle: tímto způsobem jsme zvětšili jídelnu pro zaměstnance, vybudovali pro ně nové šatny a stávající kancelářské budově přistavěli třetí patro.  Rozvoj zaměstnanců podporujeme i dalšími kroky. Vytvořili jsme pozice interních školitelů, kteří se starají i o zácvik nováčků a zvyšování dovedností již zapracovaných zaměstnanců. Investujeme do odborných školení a praktických tréninků pracovních postupů a opracování materiálů. Rovněž jsme spustili program jazykových kurzů a kurzů manažerských dovedností pro střední a vyšší manažerské pozice. A v neposlední řadě pro zaměstnance a jejich rodiny pořádáme velkou teambuildingovou akci – každoroční červencový Letní sportovní den v Supíkovicích,“ dodává Jan Petr.

Zkušenosti Touaxu však ukazují, že navzdory zázemí perspektivní firmy, dodávající moduly do celého světa od Česka přes Německo až po Ameriku a Afriku, je na konkurenčním tuzemském trhu práce obtížné získat zkušené a schopné pracovníky. „Chybí především kvalifikovaní dělníci. Přestože míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji byla podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2015 nad celostátním průměrem, když dosáhla 7,01 %, a okres Jeseník patří dokonce k regionům, kde je největší nezaměstnanost v Česku (9,47 %), musíme se po dělnických profesích poohlížet i v sousedním Polsku. Přitom díky tomu, že se Touaxu daří, můžeme lidem za jejich pracovní nasazení nabídnout odpovídající mzdy i zajímavé zaměstnanecké výhody. Navíc si dělníky ochotné pracovat sami zaškolíme a případně i rekvalifikujeme. Poptávka po budovách pro uprchlíky nám umožňuje nabízet dlouhodobou pracovní perspektivu. V prvním čtvrtletí 2016 rostly meziročně tržby Divize Modulových staveb skupiny Touax o 27,6 %,“ komentuje Jan Petr. Výše uvedené problémy mají své důvody mimo jiné i v přetrvávající nízké mobilitě pracovních sil na tuzemském trhu práce. Jesenicko, v němž sídlí závod Touaxu a z něhož by se zaměstnanci mohli za prací do výrobního závodu dopravovat bez delšího dojíždění, čelí odlivu obyvatel: podle údajů Českého statistického úřadu patří v tomto směru okresu Jeseník za posledních 5 let druhé místo v Česku hned po Karviné (- 3,5 %).

Důkazem, že nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v dělnických a řemeslných profesích je na českém trhu práce všeobecným problémem, je snaha o vzkříšení hesla „Řemeslo má zlaté dno“ ze strany státu i různých asociací. České Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má například speciální rozvojový program pro střední odborné vzdělávání, jehož cílem je poskytnutím finančních prostředků zajistit zlepšení kvality a úrovně tohoto vzdělání a motivovat tak budoucí učně. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlásila letošní rok Rokem řemesel. Na desítkách akcí chce řemeslo představit jako klíčový nástroj pro udržení obslužnosti regionů i zajímavou volbu pro mladou generaci. S nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil bojují také v sousedních zemích: poradenská společnost PwC vydala na Slovensku ve spolupráci se Svazem slovenského automobilového průmyslu studii Automotive Suppliers Survey 2016, z níž vyplývá, že 87 % respondentů ze subdodavatelských společností automobilového průmyslu považuje dostupnost a kvalitu kvalifikované pracovní síly jako limitující faktor svého růstu. Přitom 63 % dotazovaných zaznamenalo nejvyšší fluktuaci zaměstnanců v prvním roce jejich práce.

  • Kontakty
  • Online poptávka