Skip to navigation Skip to main content

Chybí mateřské školky pro 60 tisíc dětí

Chybí mateřské školky pro 60 tisíc dětí. Nedostatečnou kapacitu předškolních zařízení mohou efektivně vyřešit modulové objekty. Obecní, firemní nebo soukromé


Praha, 17. 9. 2013 – Začátek školního roku s sebou jako každoročně přinesl téma nedostatečných kapacit mateřských škol. Jak uvádí Výroční zpráva České školní inspekce, v loňském roce bylo odmítnuto téměř 60 tisíc žádostí o přijetí, přičemž v posledních pěti letech lze zaznamenat meziroční přírůstek zhruba 10 tisíc žádostí (v roce 2009 to bylo necelých 20 tisíc nepřijatých žádostí). Trojnásobný nárůst neuspokojených požadavků na umístění dětí do předškolních zařízení ovšem nereflektuje jejich kapacita. O roku 2009 se zvýšila jen o přibližně 13 %.

Budování nových školek je časově náročné a nákladné a obce často uvažují v intencích využitelnosti stálých objektů v budoucnu. Rychlé, úsporné a variabilní řešení v podobě modulové stavby je v oblasti školství stále aktuálním trendem, i když oproti očekávání loňského roku poněkud stagnuje. V průběhu posledních tří let daly modulové stavby vzniknout na 40 mateřským školám. Letos přibude, stejně jako v loňském roce, přibližně 11 školek s celkovou kapacitou 500-600 dětí, tzn. pokrytí pouhého 1 % chybějící kapacity. Jak uvedl marketingový ředitel společnosti Touax Jan Petr: „Dynamika posledních let se zpomalila a vypadá to, že se letos postaví stejně modulových školek jako loni. Do konce letošního roku dokončíme své 12. modulové školské zařízení, za tři roky jsme tak vytvořili místa pro více než 550 dětí. Obce si tedy od nás nechávají postavit v průměru pouhé čtyři objekty ročně, a to nás samozřejmě mrzí, jelikož máme kapacitu realizovat podobných zařízení ročně desítky. Jsme připraveni pomoci problém s nedostatkem míst řešit, ale bohužel proaktivních obcí je, jak vidíte, velmi málo.“ Přitom využití modulové stavby představuje výraznou, oproti zděným stavbám až třetinovou, úsporu nákladů, a objekty je možné postavit v řádu týdnů. Díky variabilitě systému lze navíc školku v případě nutnosti rozšířit na plnohodnotnou základní školu či ji rozebrat a převézt na jiné místo, nebo zcela změnit původní účel objektu.

Pozornost vzbuzuje rovněž problematika péče o předškolní děti zaměstnanců, ať už soukromých firem nebo státních institucí. Efektivním řešením může být pronájem modulové stavby, který od začátku letošního školního roku nově využívá Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Objekt realizovala společnost Firemní školky, s.r.o., která se specializuje na nabídku komplexních služeb spojených s provozováním firemních školek. Dodavatelem modulové stavby byla právě společnost Touax. Jak uvedl jednatel společnosti Firemní školky, s.r.o., Martin Navrátil pro Lidové noviny: „Požadavkem bylo, aby šlo o prostory, které budou k dispozici po omezený čas, tedy do té doby, než ministerstvo bude mít k dispozici vlastní prostory ve zrenovovaném Trčkově paláci.“ Hrubá stavba objektu byla realizována během 6 hodin, kompletní modulový objekt byl postaven za 12 dnů. Náklady na jeho výstavbu byly zhruba 4 miliony korun.

V současné době staví společnost Touax mateřskou školku Meziškolská na Praze 6 s kapacitou 112 dětí. „Bylo by skvělé, kdyby Praha šla ve šlépějích např. Hamburku, kde se z úsporných důvodů a díky nesporným výhodám modulů staví výhradně modulové školky,“ říká Jan Petr. V průběhu podzimu pak otevře první školka realizovaná společností Touax na Slovensku v Dunajské Lužné.

  • Kontakty
  • Online poptávka