Skip to navigation Skip to main content

Češi modulovou výstavbu podporují

Češi modulovou výstavbu podporují, přesto se většina modulů vyváží


Praha, 10. 10. 2013 – Jak vyplývá ze závěrů výzkumu zaměřeného na znalost modulových staveb u české populace a postojů k nim, až 60 % dotazovaných by dalo přednost modulové výstavbě před tradiční stavební technologií. Výzkum realizovala pro společnost Touax firma IPSOS s.r.o., největší agentura pro výzkum trhu a veřejného mínění v ČR.

Cílem výzkumu bylo na reprezentativním vzorku populace ČR zmapovat vztah k modulovým stavbám a zjistit, jak silné je povědomí o modulových stavbách obecně. Lze konstatovat, že výsledky šetření dosáhly v meziročním srovnání přibližně stejné úrovně. S typem modulové výstavby se v minulosti setkalo 67 % obyvatel ČR (oproti 65 % v roce 2012), přičemž nejvyšší povědomí o modulových stavbách je, stejně jako v loňském roce, mezi muži - modulové stavby zná 72 % dotázaných. Z hlediska regionu je pak výrazná 82% znalost mezi obyvateli Prahy. Co se týče uplatnění modulových staveb, přibližně 60 % dotazovaných deklaruje, že by ve svém okolí – například potřebuje-li obec novou školku nebo zaměstnavatel nové kanceláře – upřednostnilo modulovou stavbu před tradiční stavební technologií, pětina populace by tak učinila určitě. Přesto se více než 90 % u nás vyrobených modulů vyváží do zahraničí.

Poměrně mladé odvětví modulové architektury využívá modulové výstavby jako kvalitního, rychlého, variabilního a flexibilního řešení. Ve srovnání s konvenční výstavbou představuje pro investory řadu výhod, a i když se povědomí o využití modulů u nás již vytvořilo, jistá rezervovanost je stále patrná. Široké možnosti využití se nabízejí zejména ve zdravých oblastech české ekonomiky jako je maloobchod nebo průmysl. Z hlediska finančních úspor a flexibility je to pak masivnější rozšíření modulové výstavby ve státní správě, obce však často narážejí na omezení daná stavebními nároky státu. Celkově se v České republice podle kvalifikovaného odhadu společnosti Touax ročně prodá přibližně 2500 modulů za 360 milionů korun.

 

  • Kontakty
  • Online poptávka