Skip to navigation Skip to main content

Bytové domy

Bytové domy

BYTOVÉ DOMY


Na základě vašich požadavků na funkci, kapacitu, vybavení, vzhled a plánovanou délku užívání vám navrhneme optimálně dimenzované bytové domy a i vhodný způsob jejich pořízení.

  • Výhodné zejména jako startovací nebo sociální bydlení
  • Skladba jednotek a jejich dispoziční uspořádaní navrhovány dle funkce budovy a typu uživatelů
  • Malometrážní jednotky již od 17 m2
  • Přizpůsobitelné potřebám zákazníka (realizační standard, opláštění, vytápění atd.)
  • V souladu s platnými stavebními, technickými, hygienickými, požárními a bezpečnostními normami

Nejčastější řešení:

  • startovací byty
  • sociální byty
  • pečovatelské domy
  • Kontakty
  • Online poptávka