Skip to navigation Skip to main content

Automobilovému průmyslu se stále daří. S novými administrativními prostory pomáhají modulové stavby Touax

Automobilovému průmyslu se stále daří. S novými administrativními prostory pomáhají modulové stavby Touax


Praha, 28. 6. 2017 – O tom, že se českému automobilovému průmyslu daří, není pochyb. Na domácí průmyslové produkci se odvětví podílí z 24,7 % a tvoří více jak 20 % českého exportu. Objem produkce, který ročně představuje 122 vozidel na 1000 obyvatel, navíc Českou republiku řadí na přední příčky světových producentů osobních aut. Díky úspěšné pozici tohoto odvětví tuzemského průmyslu a rozšiřování výroby musí řada podniků řešit otázku zajištění dostatečného množství pracovního zázemí pro své zaměstnance. Tomuto problému čelil i západočeský závod firmy Elkamet, který posléze našel rychlé a efektivní řešení v modulových stavbách od společnosti Touax.  

Výrobce profilů z technických polymerových materiálů Elkamet patří mezi úspěšně rostoucí společnosti automobilového průmyslu, a to především díky své silné exportní schopnosti a mezinárodní obchodní aktivitě na trzích v Německu, USA a České republice. V celkově čtyřech provozech po světě zaměstnává více než 850 pracovníků.  Kvůli rostoucí expanzi výroby a nutnosti odpovědět na aktuální požadavky trhu začal jeden z jeho závodů v Myslince nedaleko Plzně už v roce 2008 využívat modulovou technologii značky Touax. Díky ní je Elkamet schopen flexibilně a rychle rozšiřovat své stávající výrobní prostory o administrativní zázemí potřebné pro zaměstnance.

„Spolupráci s firmou Elkamet jsme navázali v dubnu 2008 - tehdy ještě prostřednictvím našeho zákazníka, který pro Elkamet zajišťoval stavební práce a poptal u nás moduly pro stavbu kanceláří. Dodávky dalších objektů už probíhaly napřímo. Za devět let prošla výstavba celkem pěti fázemi, během nichž v areálu přibylo šest nových budov. Postupně tak byly postaveny jak administrativní prostory pro nové pracovníky závodu včetně souvisejícího sociálního zázemí, tak i technologický modul či servisní místnost pro IT pracovníky. Modulová technologie vždy umožnila rychle a efektivně reagovat na aktuální požadavky a poskytnout tak řešení na míru s úměrnými náklady na pořízení a následný provoz budov,“ uvádí marketingový a exportní ředitel společnosti Touax Jan Petr.

V první fázi rozšíření administrativních prostor s toaletami dodala firma Touax závodu v Myslince dvoupodlažní sestavu o vnitřní výšce 2,5 m a podlahové ploše 66 m2 složenou ze čtyř modulů. Ta byla propojena s výrobní halou, skrze níž vedl vstup do nového objektu. Průchod z prvního do druhého podlaží byl vyřešen také v rámci haly, a to pomocí venkovního schodiště s podestou.  

Po delší pauze v důsledku hospodářské krize a mírné stagnace automobilového průmyslu byly v únoru 2013 během druhé etapy postaveny dva dvoupodlažní objekty pod názvem „SEVER“ a „JIH“ navazující na výrobní halu. Každý z nich byl tvořen deseti moduly o vnitřní výšce 2,5 m a podlahové ploše 175 m2. V prvním podlaží stavby SEVER byla vybudována kotelna s betonovou podlahou a venkovním vchodem. V prvním podlaží je též denní místnost přístupná z vnitřku haly a strojovna s technologií, dodávající stlačený vzduch pro stroje ve výrobní hale. Druhé podlaží je přístupné pomocí schodiště s podestou uvnitř výrobní haly a slouží jako dodatečné kanceláře a toalety. Kapacita stavby JIH pokryla kromě kanceláří a souvisejícího zázemí i požadavky na servisní místnost s betonovou podlahou pro IT technologie.

Třetí fáze výstavby proběhla v září 2014. V rámci rozšíření administrativních prostor bylo k původnímu modulu připojeno duo s vnějším vstupem. Vznikla tak budova tvořena třemi moduly, uvnitř propojena posuvnými dveřmi a podlahové ploše 44,5 m2. „Právě takovéto řešení svědčí o flexibilitě modulové technologie, která dokáže variabilně reagovat a v krátké době nacházet optimální řešení pro aktuální požadavky výrobců,“ vysvětluje Jan Petr. V následující fázi výstavby v prosinci téhož roku dodala společnost Touax firmě Elkamet technologický modul, uvnitř kterého byla umístěna laboratorní technologie pro čištění pochozích rohoží z výrobního závodu. Proces rozšiřování prostor byl prozatím završen dodáním jednopodlažní sestavy skládající se ze tří modulů se stříškou nad vchodovými dveřmi a podlahovou plochou 55 m2. V ní byla zřízena denní místnost pro zaměstnance výrobního závodu.

Fotky realizace si můžete prohlédnout ZDE

  • Kontakty
  • Online poptávka