Skip to navigation Skip to main content

Technická specifikace

Rám

Nosnou konstrukci tvoří ocelový svařovaný rám, jehož účelem je nést zatížení modulu, rovnoměrné zatížení podlahy a všechna vnější zatížení jako je vítr a sníh. Pro každé z vnějších zatížení existuje maximální hodnota přenášená konstrukcí. Platí to i pro zatížení modulovou sestavou (maximální počet pater, maximální provozní zatížení atd.). Zde je pohled na 2 základní rámy TS a TD.

 

Stěny:

Řada Standard je realizovaná se systémem vzájemně zaměnitelných panelů. Tyto panely jsou vložené do rámu a upevněny pomocí příchytek. Skládají se z dřevěného nosného rámu, do kterého je vložena izolace ze skelné vaty. Vnější pozinkovaný plech stěnového panelu je opatřen dvousložkovou barvou PUR. Spoje mezi panely jsou provedeny systémem pero/drážka. Spáry mezi panely v zámcích jsou utěsněny pryžovým těsněním. Vnitřní povrch stěn tvoří dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, barva bílá. Spoje desek jsou překryty demontovatelnými PVC lištami. Panely jsou vyrobené na míru v našem závodě.

 

Střecha:

Konstrukce střechy se skládá principiálně z 2 čelních profilů, 2 podélných profilů, rohového prvku s manipulačním okem (technologie srovnatelná s námořními kontejnery, ISO kontejnery), střešních nosníků sloužících k přenesení zatížení působícího na střechu (jako je sníh nebo osoba při údržbě), izolace ze skelné vaty umístěné mezi vaznicemi a plechu o tloušťce 0,6 mm.

Síly od zatížení sněhem jsou přeneseny systémem střešních nosníků. Rovněž přenesou hmotnost osoby, která provádí údržbu (konstrukce střechy není pochozí). Konstrukce střechy neumožňuje osobě provádět dlouhé údržbové práce nebo montáže materiálu. V případě nezbytnosti je třeba chodit pouze po vnějších obvodových nosnících a nechodit po střední části střechy.

Dešťová voda ze střechy modulu je sváděna pozinkovanými trubkami o průměru 42 mm, které jsou umístěny v rohových sloupcích. Konečný odtok je pak vyveden přes 4 spodní rohy modulu, které mohou být napojené na dešťovou kanalizaci.

 

Podlahy:

Konstrukce podlahy se skládá z 2 čelních profilů, 2 podélných profilů, rohového prvku s manipulačním okem (technologie srovnatelná s námořními kontejnery, ISO kontejnery), podlahových nosníků sloužících k přenesení rovnoměrného zatížení působícího na podlahu a izolace mezi podlahovými nosníky (obdobná konstrukce jako strop). Pochozí vrstvu tvoří dřevotřískové desky typu OSB nebo Cetris. Izolace je ze spodní části podložena tvarovanými plechy, které zároveň slouží k zabránění přístupu hlodavců. Rovnoměrné zatížení podlahy je přenášeno podlahovými nosníky.

 

 

  • Kontakty
  • Online poptávka