Skip to navigation Skip to main content

Technická specifikace

Rám:

Nosnou konstrukci tvoří ocelový svařovaný rám, jehož účelem je nést zatížení modulu, rovnoměrné zatížení podlahy a všechna vnější zatížení jako je vítr a sníh. Pro každé z vnějších zatížení existuje maximální hodnota přenášená konstrukcí. Platí to i pro zatížení modulovou sestavou (maximální počet pater, maximální provozní zatížení atd.). Zde je pohled na základní konstrukce TS, TD a TE.

 

Stěny:

Řada Performance je realizovaná systémem stěn "plná stěna". Tyto stěny jsou upevněné k rámu šrouby. Skládají se z dřevěného nosného rámu nebo rámu z kovových profilů, do kterého je vložena izolace ze skelné vaty. Část stěny určená pro exteriér je provedena z pozinkovaého lakovaného plechu. Interiérová část je provedena buď z laminovaných dřevotřískových, nebo sádrokartonových desek (nejčastěji s povrchovou úpravou v podobě bílé tapety). Stěny jsou zabudovány do rámu na míru v našem závodě, avšak některé stěny nebo příčky mohou být z ekonomických důvodů postaveny až na místě realizace.

 

Střecha:

Konstrukce střechy se skládá principiálně z 2 čelních profilů, 2 podélných profilů, rohového prvku s manipulačním okem (technologie srovnatelná s námořními kontejnery, ISO kontejnery), střešních nosníků sloužících k přenesení zatížení působícího na střechu (jako je sníh nebo osoba při údržbě), izolace ze skelné vaty umístěné mezi vaznicemi a plechu o tloušťce 0,6 mm.

Síly od zatížení sněhem jsou přeneseny systémem střešních nosníků. Rovněž přenesou hmotnost osoby, která provádí údržbu (konstrukce střechy není pochozí). Konstrukce střechy neumožňuje osobě provádět dlouhé údržbové práce nebo montáže materiálu. V případě nezbytnosti je třeba chodit pouze po vnějších obvodových nosnících a nechodit po střední části střechy.

Dešťová voda ze střechy modulu je sváděna pozinkovanými trubkami o průměru 42 mm, které jsou umístěny v rohových sloupcích. Konečný odtok je pak vyveden přes 4 spodní rohy modulu, které mohou být napojené na dešťovou kanalizaci.

 

Podlaha:

Konstrukce podlahy se skládá z 2 čelních profilů, 2 podélných profilů, rohového prvku s manipulačním okem (technologie srovnatelná s námořními kontejnery, ISO kontejnery), podlahových nosníků sloužících k přenesení rovnoměrného zatížení působícího na podlahu a izolace mezi podlahovými nosníky (obdobná konstrukce jako strop). Pochozí vrstvu tvoří dřevotřískové desky typu OSB nebo Cetris. Izolace je ze spodní části podložena tvarovanými plechy, které zároveň slouží k zabránění přístupu hlodavců. Rovnoměrné zatížení podlahy je přenášeno podlahovými nosníky.

 

 

 

 

  • Kontakty
  • Online poptávka