Skip to navigation Skip to main content

Vzdělávání zaměstnanců

Společnost TOUAX s.r.o realizuje projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců v rámci OP LZZ


Základní údaje o projektu

 • Název projektu:  Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy TOUAX s.r.o.
 • Registrační číslo projektu:  reg. č. CZ.1.04/1.1.02/94.00138
 • Zahájení projektu: 1. 7. 2013
 • Ukončení projektu:  30. 6. 2015
 • Zdroj financování: Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státní rozpočet ČR

Cíle projektu

Hlavním cílem je další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TOUAX s.r.o a to v oblastech obecných a odborných kurzů pro cílovou skupinu klíčových zaměstnanců. Návaznost na tento cíl má také snaha o zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu a zajištění udržitelnosti dotčených pracovních míst. Dotčení zaměstnanci zvýší své odborné vzdělání, které má vazbu na současnou nebo očekávanou pracovní pozici ve firmě, popř. na dalším pracovním trhu. Projekt byl sestaven na základě podrobné analýzy vzdělávacích potřeb ve firmě, do níž byli aktivně zapojeni všichni dotčení klíčoví zaměstnanci. To zabezpečuje aktuálnost a potřebnost projektu se současným zajištěním motivace zaměstnanců projektu se zúčastnit. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na tuzemském i zahraničním trhu a zvýšení udržitelnosti pracovních míst.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu je celkový počet 81 zaměstnanců společnosti z oblasti vrcholného managementu, středního managementu a výkonných pracovníků firmy z Olomouckého kraje.

V rámci projektu je dodržován princip rovných příležitostí, proto budou do projektu zapojováni muži i ženy bez rozdílu. To samé platí i o věkové skupině zaměstnanců. Rozhodující bude relevantnost školení pro jejich pracovní pozici a přínos do budoucna.

Výstupy projektu

Proškolení zaměstnanci, kteří budou dále přenášet tyto dovednosti na další pracovníky a vytvoří se tak nový systém odborného vzdělávání přímo v rámci společnosti.

Plánu rovnosti žen a mužů na pracovišti, který bude v souladu s principy rovných příležitostí.

Přehled vzdělávacích aktivit, které budou v rámci projektu probíhat

Odborné vzdělávání

 • Finance a ekonomika pro manažery
 • Pracovní právo pro manažery
 • Personalistika a pracovní právo pro mistry v praxi
 • Kurz: Finance a ekonomika pro mistry

Měkké dovednosti

 • Typologie a její aplikace ve firemní praxi
 • Využití znalostí EQ v manažerské práci
 • Principy andragogiky a její využití v praxi
 • Řízení lidských zdrojů a personalistika
 • Hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotícího pohovoru
 • Leadership, motivace jako nástroj ke zvyšování výkonu
 • Time management
 • Zvýšení efektivity delegování a její klíčový význam pro řízení podniku
 • Zvýšení týmového potenciálu prostřednictvím osobního růstu
 • Typologie a její aplikace ve firemní praxi
 • Využití znalostí EQ v práci mistra
 • Principy andragogiky a její využití v praxi mistra
 • Hodnocení zaměstnanců v práci mistra
 • Leadership, motivace jako nástroj ke zvyšování výkonu
 • Efektivní využití pracovní doby v práci mistra
 • Prezentační dovednosti pro mistry
 • Zvýšení týmového potenciálu prostřednictvím osobního růstu
 • Pracovní zkušenost a její uplatnění v praxi
 • Adaptace zaměstnanců a jejich úspěšný start v praxi

Školení svářečů

 • Svařování technikou PG – svislá dolů
 • Svařování technikou PB – vodorovně šikmo shora

Jazykové kurzy

 • Anglický jazyk

Montáž suchých staveb

 • Montáž suchých staveb – sádrokartonář

 

Začátkem roku 2014 začaly probíhat první kurzy v oblasti měkkých dovedností a odborných kurzů. Rovněž již bylo zahájeno dlouhodobé školení anglického jazyka.

Bližší informace o operačních projektech naleznete také na www.esfcr.cz

 • Kontakty
 • Online poptávka